Valitse sivu

Avustamme rahastonhoitajia ja muita sijoittajia sijoitustyökalujen luomisessa ja hallinnoinnissa, investointien toteuttamisessa, kohdeyritysten kehittämisessä ja hallinnoinnissa sekä exiteissä. Olemme toimineet neuvonantajana muun muassa pääomasijoitusyhtiöille, riskipääomasijoittajille, varainhoitoyhtiöille sekä riskipääomarahoitteisille kasvuyrityksille. Meillä on lisäksi in-house kokemusta työskentelystä sijoitusyhtiöille ja sijoittajille.

Toimimme neuvonantajina läpi investoinnin koko elinkaaren, mukaan lukien rahastojen strukturoinneissa, sijoitusten toteutuksessa, yrityskaupoissa, immateriaalioikeuksien suojaamisessa, yhtiöoikeuteen ja arvopaperilainsäädäntöön liittyvissä toimeksiannoissa, johdon kannustinjärjestelmien kehittämisessä, exiteissä sekä riitojen ratkaisussa.

Meillä on myös erityisosaamista Yhdysvaltoihin kohdistuvista investoinneista. Vastuuosakkaamme Yhdysvaltoihin liittyvissä transaktioissa, Paul Herring, on oikeutettu toimimaan asianajajana sekä Kaliforniassa että Teksasissa.

”Seisomme rinnallasi neuvonantajina läpi investoinnin koko elinkaaren.”